Godziny urzędowania: 7:00 - 15:00, Pn - Pt
TELEFON: (85) 683 20 01
EMAIL: sekretariat@zdphajnowka.pl
Przetarg ofertowy na sprzedaż drzew
Strona Główna / Aktualności / Przetarg ofertowy na sprzedaż drzew
16/01/2023
Posłuchaj tego artykułu

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce ogłasza I pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż „drzew na pniu”, wraz z usunięciem przydrożnego zakrzaczenia, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych, na terenie gminy Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, m. Hajnówka, Kleszczele, m. Kleszczele, Narewka.

Przetarg obejmuje sprzedaż „drzew na pniu”, która została ujęta w jednym zadaniu:

Termin usunięcia drzew i zakrzaczenia oraz uporządkowania terenu: do dnia 28.02.2024 r. Wykaz drzew przeznaczonych do wycinki wraz z ich lokalizacją wraz z szacunkową wartością określa Załącznik do SIWSD nr 2.

Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

Warunkiem przystąpienia do sprzedaży jest dostarczenie (pocztą tradycyjną, kurierem) w terminie do dnia 27.01.2023 r. do godziny 1200, oferty zawierającej:

Oferty cenowe należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Sprzedaż drzew „na pniu” Zadanie nr 1, nie otwierać do 27.01.2023 r.  godz. 1230.

Oferty dostarczone po w/w terminie nie będą rozpatrzone.

Otwarcie ofert nastąpi 27.01.2023 r. po godz. 1230.

Warunki przystąpienia do sprzedaży „drzew na pniu” zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Sprzedaży Drzew „na pniu”  stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Dokumenty dotyczące sprzedaży „drzew na pniu” można uzyskać w siedzibie Sprzedającego, pok. nr 6 lub pobrać ze strony internetowej http://bip.st.hajnowka.wrotapodlasia.pl (okienko biuletynu informacji publicznej, Zamówienia publiczne lub przetargi, rok 2023) oraz https://zdphajnowka.pl/aktualnosci.

Załączniki