Godziny urzędowania: 7:00 - 15:00, Pn - Pt
TELEFON: (85) 683 20 01
EMAIL: sekretariat@zdphajnowka.pl
Remont odcinków dróg powiatowych nr 1620B oraz 1748B
Strona Główna / Aktualności / Remont odcinków dróg powiatowych nr 1620B oraz 1748B
27/07/2023

26 lipca 2023 r. nastąpiło przekazanie placu budowy Przedsiębiorstwu Drogowo-Mostowemu MAKSBUD. Oznacza to rozpoczęcie remontu drogi powiatowej Nr 1620B w miejscowości Kamień oraz drogi powiatowej nr 1748B na odcinku Suchowolce-Saki-Toporki. Wykonana zostanie nakładka asfaltowa, uzupełnienie i utwardzenie poboczy.

Odcinki objęte pracami remontowymi:

Termin zakończenia prac: do dnia 31.08.2023 r.

Remonty wymienionych odcinków zostaną wykonane dzięki dofinansowaniu:

Kwota inwestycji łącznie: 1 296 289,62 zł