Godziny urzędowania: 7:00 - 15:00, Pn - Pt
TELEFON: (85) 683 20 01
EMAIL: sekretariat@zdphajnowka.pl
Wdrożenie e-usług w Zarządzie Dróg Powiatowych w Hajnówce
Strona Główna / Aktualności / Wdrożenie e-usług w Zarządzie Dróg Powiatowych w Hajnówce
01/02/2023

Dnia 26 stycznia 2023 roku, w Starostwie Powiatowym w Hajnówce odbyło się spotkanie, które miało na celu zaprezentowanie możliwości nowego systemu informatycznego Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce. Mowa tu o e-usługach, które umożliwią wszystkim interesantom załatwianie spraw urzędowych bez konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie. Za pomocą komputera osobistego, tabletu lub smartfona z dostępem do Internetu.

W spotkaniu promującym e-usługi Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce wzięli udział:


Głównym celem realizacji przedmiotowego projektu jest zwiększenie poziomu korzystania przez obywateli, biznes i administrację z usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, poprzez utworzenie platformy e-usług publicznych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Hajnówce. W głównej mierze są to klienci zainteresowani wnioskami dotyczącymi spraw indywidualnych, np. lokalizacji urządzenia, budowy zjazdu, umieszczania reklam w pasie drogowym lub spraw odnoszących się do stanu dróg i postulatów dotyczących zadań drogowych.

Dostęp do e-usług świadczonych za pośrednictwem platformy wymaga posiadania przez osobę fizyczną własnego PROFILU ZAUFANEGO, który można założyć i potwierdzić za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub w punkcie potwierdzającym.

E-usługi publiczne są udostępnione na dedykowanym portalu e-usług publicznych, dostęp do nich jest możliwy bezpośrednio ze strony prowadzonej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce.

Adres, pod którym dostępne są e-usługi: https://euslugi.zdphajnowka.pl/home

Dostęp do e-usług z poziomu strony internetowej ZDP w Hajnówce

Oto co na temat e-usług mówi Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce Mikołaj Janowski:

Szanowni mieszkańcy!

Wszystkim nam przyświeca jeden cel, aby nowoczesne technologie ułatwiały wykonywanie codziennych zadań administracji publicznej. Dzięki przedsięwzięciom, które wdrożyliśmy nasza codzienna praca staje się efektywniejsza i bardziej przyjazna dla obywateli. Zwiększa się też transparentność funkcjonowania naszej instytucji.

Podstawowym założeniem projektu jest wdrożenie platformy e-usług administracji publicznej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Hajnówce. Rozwiązanie to ukierunkowane jest na poprawę jakości oraz efektywności administracji publicznej poprzez wdrożenie e-usług z zakresu rejestru dróg powiatowych, elektronizację danych poprzez wykonanie fotorejestracji i skaningu laserowego dróg powiatowych, instalację infrastruktury serwerowej oraz zakup sprzętu komputerowego.

Pozwoli to usprawnić procesy decyzyjne, poprzez wdrożenie wymaganych prawem rejestrów i ewidencji zapewniających wykorzystanie informacji zawartych w tych rejestrach dla celów obsługi procedur administracyjnych w urzędzie w obszarach bezpośrednio związanych ze statutową działalnością zarządcy drogowego.

Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju społecznego i gospodarczego poprzez podniesienie jakości życia mieszkańców i jakości pracy urzędników, zmniejszą się koszty funkcjonowania administracji publicznej, a zwiększy się efektywność pracy. Projekt zagwarantuje też łatwiejszy dostęp do informacji dla ludności i przedsiębiorców.