Godziny urzędowania: 7:00 - 15:00, Pn - Pt
TELEFON: (85) 683 20 01
EMAIL: sekretariat@zdphajnowka.pl
Wnioski do pobrania
Strona Główna / Wnioski do pobrania
Wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
Wniosek o wydanie zaświadczenia o ustaleniu odległości
Wniosek na uzgodnienie lokalizacji lub przebudowy zjazdu
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej
Zgłoszenie zakończenia robót w pasie drogowym
Wniosek o awaryjne zajęcie pasa drogowego
Oświadczenie o zamiarze budowy przyłącza elektroenergetycznego / wodociągowego / kanalizacyjnego / telekomunikacyjnego
Wniosek o usunięcie drzew
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usytuowanie w pasie drogowym reklamy / obiektu handlowego