Godziny urzędowania: 7:00 - 15:00, Pn - Pt
TELEFON: (85) 683 20 01
EMAIL: sekretariat@zdphajnowka.pl
Zimowe utrzymanie
Strona Główna / Zimowe utrzymanie

Standardy zimowego utrzymania dróg na terenie Powiatu Hajnowskiego zostały zatwierdzone przez Zarząd Powiatu w dniu 26.10.2023 roku.

1. Przygotowanie infrastruktury drogowej i zasobów ludzkich do zimowego utrzymania dróg powiatowych.

Utrzymanie dróg w okresie zimowym ma na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi, jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2023 poz. 645) wraz z aktami wykonawczymi nakłada na służby drogowe obowiązek utrzymania dróg w okresie zimowym. Do zimowego utrzymania dróg zalicza się między innymi:

Przygotowanie do zimowego utrzymania dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych w Hajnówce obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Ustalenie standardów zimowego utrzymania dróg,
  2. Przygotowanie infrastruktury drogowej,
  3. Przygotowanie materiałowo-sprzętowe własne,
  4. Przygotowanie zasobów ludzkich – dyżury, kierowanie utrzymaniem dróg w okresie zimy,
  5. Przygotowanie piaskosoli do zwalczania śliskości na drogach powiatowych.

Plan zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w powiecie hajnowskim obejmuje:

W czasie trwania akcji zimowego utrzymania dróg zaangażowana będzie kadra ZDP w Hajnówce do czynnego udziału zarówno przy pełnieniu dyżurów jak też, przy równoczesnym koordynowaniu pracy sprzętu na drogach oraz monitorowaniu stanu przejezdności dróg i likwidacji śliskości zimowej.

Dyżury pełnione będą w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce przy ul. Bielskiej 41 codziennie w godzinach 4:00 – 15:00 w dni robocze oraz 4:00 – 10:00 w dni wolne od pracy w normalnych warunkach atmosferycznych. W warunkach pogarszających się dyżury będą pełnione nawet całodobowo.

2. W zakresie ustalenia standardów zimowego utrzymania dróg oraz wykazów dróg do odśnieżania

Zasady prac prowadzonych oraz technologia robót wynikają z aktualnie obowiązujących standardów zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego. Poszczególne odstępstwa od standardu w warunkach występowania opadów śniegu lub śliskości zimowej, jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw.

W przypadku długotrwałych opadów śniegu, zawiei i zamieci śnieżnych niweczących efekty odśnieżania, utrzymanie standardu docelowego może być niewykonalne. Sprzęt będzie pracował w pierwszej kolejności na drogach utrzymanych w standardzie wyższym, a dopiero później na pozostałych drogach. Może być odśnieżany tylko jeden pas ruchu.

Standardy zimowego utrzymania dróg powiatowych obowiązujące w powiecie hajnowskim są następujące:

Lp.StandardOpis utrzymania drogi dla danego standarduDopuszczalne odstępstwa po ustaniu opadówDopuszczalne odstępstwa od stwierdzenia występowania zjawisk
1.IIJezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na całej szerokości– luźny – 4 godz.
– błoto pośniegowe – 6 godz.
– zajeżdżony – występuje (cienka warstwa nieutrudniająca ruchu)
– gołoledź – 3 godz.
– szron – 3 godz.
– szadź – 3 godz.
– pośniegowa – 4 godz.
– lodowica – 4 godz.
2.VJezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżany co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o ruchu.– luźny – 16 godz.
– zajeżdżony – występuje
– nabój śnieżny – występuje
– zaspy występują do – 24 godz.

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.
W miejscach wyznaczonych:
– gołoledź pośniegowa 8 godz.

3. Wykaz ulic powiatowych w mieście Hajnówka (bez ciągów pieszych) przeznaczonych do zimowego utrzymania (likwidacja gołoledzi i odśnieżanie) STANDARD II

Lp.Nr drogiOdcinekDługość (km)
1.2329Bul. Stefana Batorego, ul. Ks. A. Dziewiatowskiego, ul. Poddolna3,527
2.2323Bul. Górna, ul. Wrzosowa2,961
3.2330Bul. Warszawska1,652
4.2327Bul. Prosta1,086
5.1623Bul. Targowa, ul. Dolna1,582
6.1648Bul. Lipowa2,253
7.2326Bul. 11-go Listopada0,752
Razem:13,813

4. Wykaz dróg powiatowych w Powiecie Hajnowskim przeznaczonych do zimowego utrzymania (likwidacja gołoledzi i odśnieżanie) standard V

Lp.Nr drogiOdcinekDł. (km)
1.1478BSieśki – Soce2,375
2.1480BPawły – Dawidowicze – Soce – Trześcianka4,849
3.1481BRyboły – Puchły – Trześcianka5,419
4.1560BŻywkowo – Białki1,221
5.1561BNarewka – Mikłaszewo – Leśna – Siemianówka9,773
6.1602BMorze – Zbucz – Czyże – Leniewo – Klejniki – Gorodczyno – Janowo – Doratynka – Dr. 1601B 31,382
7.1604BDr. 1602B – Gorodczyno3,453
8.1605BDr. 1604B – Kożyno – Koźliki – Lachy4,287
9.1606BKlejniki – Hukowicze3,461
10.1611BBielsk Podlaski – Łoknica – Podrzeczany – Czyże3,757
11.1612BPlanta – stacja kolejowa Narewka0,846
12.1613BDr. 1603B – Miękisze – Sapowo – Klejniki4,441
13.1614BKuraszewo – Lady – Leniewo – Łoknica8,280
14.1615BPodrzeczany – Dr. 1614B0,997
15.1616BKrzywa – Rakowicze – Osówka – Szostakowo – Nowoberezowo9,781
16.1617BCzyże – Lady3,505
17.1618BDr. 685 – Łosinka – Kotłówka – Tyniewicze Małe – Dr. 1601B9,059
18.1619BŁosinka – Trywieża – Nowokornino – Nowoberezowo – Dubicze Osoczne – Jagodniki – Dr. 68519,278
19.1620BDr. 1618B – Kamień – Kuraszewo – Kojły – Nowoberezowo12,534
20.1621BKuraszewo – Nowokornino4,138
21.1622BDubiny – Kotówka – Trywieża – Wólka – Kuraszewo10,376
22.1623BHajnówka (ul. Targowa, ul. Dolna) – Puciska – Czyżyki – Nowokornino 6,614
23.1624BHajnówka – Bielszczyzna – Dubiny2,797
24.1625BDr. 685 – Przybudki – Grodzisko – Borysówka – Wasilkowo – Kotówka8,967
25.1626BKotłówka – Koweła – Rzepiska – Dr. 1625B2,976
26.1628BŁosinka – Kutowa – Chrabostówka – Waśki – Dr. 1634B7,221
27.1629BNarew – Planty – Nowa Wola7,512
28.1630BTrześcianka – Białki – Ogrodniki – Rohozy – Dr. 68512,372
29.1631BTrześcianka – Saki – Rohozy – Waniewo – Dr. 1629B7,397
30.1632BDr. 1629B – Odrynki1,455
31.1633BHoźna – Potoka1,119
32.1634BMakówka – Hajdukowszczyzna – Rybaki5,983
33.1635BLewkowo Nowe – Lewkowo Stare – Eliaszuki – Suszcza – Planty8,407
34.1636BLewkowo Stare – Podlewkowie – Minkówka – Zabłotczyzna 5,801
35.1637BDr. 1635B – Michnówka1,033
36.1638BLewkowo Stare – Kapitańszczyzna1,945
37.1639BPodlewkowie – Ochrymy1,459
38.1640BDr. 685 – Krzywiec – Rozpilne – Narewka14,268
39.1641BDr. 687 – stacja kolejowa Gnilec1,285
40.1642BDroga przez wieś Skupowo1,601
41.1643BDr. 687 – Słobódka2,402
42.1645BLeśna – Olchówka1,561
43.1646BNarewka – Guszczewina – Olchówka – Siemianówka – Dr. 1644B11,738
44.1647BDubiny – Postołowo1,654
45.1648BHajnówka (ul. Lipowa) – Lipiny4,030
46.1649BKrzyże – Zastawa – Stoczek – stacja kolejowa Białowieża – Zastawa7,439
47.1650BDr. 1649B – Podolany0,960
48.1651BZastawa – Pogorzelce – Teremiski – Budy – Zwierzyniec – stacja kolejowa Czerlonka15,546
49.1652BPoryjewo – Orzeszkowo – Jakubowo – Piaski – Zabagonie – Długi Bród – Wiluki – Opaka Duża – Wólka Terechowska – Czeremcha Osada30,613
50.1653BOrzeszkowo – Łozice3,734
51.1654BBielsk Podlaski – Orla – Dubicze Cerkiewne – Werstok – Dr. 1652B11,398
52.1655BStare Berezowo – Mochnate – Stary Kornin – Dubicze Cerkiewne11,653
53.1666BDr. 1655B – Koryciska – Istok – Witowo – Długi Bród9,914
54.1667BDubicze Cerkiewne – Kraśkowszczyzna – Piaski6,767
55.1668BWojnówka – Starzyna – Górny Gród5,194
56.1669BDr. 1654B – Czechy Orlańskie1,938
57.1670BOrla – Krywiatycze – Stary Kornin3,583
58.1671BStary Kornin – Jagodniki2,600
59.1672BDubicze Osoczne – Borek – Pasieczniki – Dr. 6854,141
60.1673BDr. 689 – Chytra2,142
61.1674BDr. 689 – Progale1,419
62.1675BDubicze Cerkiewne – Dubicze Tofiłowce – Dr. 1655B4,279
63.1676BRutka – Grabowiec3,568
64.1742BDr. 1740B – Mołoczki – Żuki – Kleszczele5,745
65.1743BDr. 1742B – Piotrowszczyzna – Gruzka – Dr. 6934,960
66.1744BDr. 1742B – Pogreby2,256
67.1747BKleszczele (ul. Mickiewicza, ul. Boćkowska) – Wólka – Kraśna Wieś5,452
68.1748BSuchowolce – Saki – Toporki4,475
69.1769BDr. 640 – Tokary – Klukowicze – Zubacze – Stawiszcze10,635
70.1774BMilejczyce – Miedwieżyki – dr. 661,621
71.1775BKleszczele – Policzna – Dr. 1652B11,498
72.1776BDr. 687 – stacja kolejowa Planta – Leśna4,589
73.1777BKleszczele – Dobrowoda4,360
741778BDr. 66 – stacja kolejowa Kleszczele1,046
75.1779BCzeremcha Wieś – Czeremcha Osada – Stawiszcze5,273
76.1780BCzeremcha Osada – Kuzawa3,093
77.2117BDroga Wojewódzka nr 685 – Trześcianka, starodroże Drogi Wojewódzkiej nr 685 od km 11,690 do km 14,120 (miejscowość Trześcianka)2,583
78.2118BDroga Wojewódzka nr 685 – Narew ul. Bielska, starodroże Drogi Wojewódzkiej nr 685 od km 15,330 do km 21,630 (miejscowość Narew) 6,444
Razem:471,892