Godziny urzędowania: 7:00 - 15:00, Pn - Pt
TELEFON: (85) 683 20 01
EMAIL: sekretariat@zdphajnowka.pl
Zakończenie remontu odcinka drogi powiatowej nr 1647B
Strona Główna / Aktualności / Zakończenie remontu odcinka drogi powiatowej nr 1647B
29/09/2023

W ramach remontu odcinka drogi powiatowej nr 1647B od drogi wojewódzkiej nr 685 przez miejscowość Postołowo (długość odcinka ok. 1,645 km) został odtworzony stan pierwotny nawierzchni bitumicznej poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 4 cm. Na całej długości odcinka zostały wykonane pobocza żwirowe o szerokości 0,75 m. Tam gdzie było to niezbędne wykonano frezowanie korekcyjne istniejącej nawierzchni.

Obiór wyremontowanego odcinka drogi powiatowej nr 1647B w Postołowie

Dziękujemy Nadleśniczemu oraz Nadleśnictwu Hajnówka za pomoc w realizacji tego zadania.

Kwota inwestycji łącznie: 545 139,00 zł (w tym dofinansowanie Lasów Państwowych: 436 110,00 zł).


Przed


Po