Godziny urzędowania: 7:00 - 15:00, Pn - Pt
TELEFON: (85) 683 20 01
EMAIL: sekretariat@zdphajnowka.pl
Podsumowanie roku 2023
Strona Główna / Aktualności / Podsumowanie roku 2023
13/12/2023

Rok 2023 przyniósł znaczący postęp w kwestii infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Hajnowskiego. Dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Lasów Państwowych oraz gmin Powiatu Hajnowskiego, mogliśmy dokonać wielu napraw i modernizacji dróg powiatowych.

Pragniemy wyrazić szczególne podziękowania wszystkim wspierającym nas instytucjom, które odegrały kluczową rolę w realizacji tych projektów. Ich działania stanowią doskonały przykład współpracy na rzecz poprawy infrastruktury, mającej istotny wpływ na jakość życia mieszkańców oraz rozwój lokalnej gospodarki.

Wykonane inwestycje

1. Nakładki asfaltowe (dł. ok. 20 km):

2. Rozbudowa i przebudowa (dł. 0,386 km):

3. Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni (dł. 0,723 km):

Zdjęcia “Przed” zostały pozyskane z fotorejestracji dróg powiatowych wykonanej w 2022 roku. W wyniku tego, miejsca wykonania zdjęć “Przed” i “Po” na tym samym odcinku drogi nie są identyczne.

4. Regeneracja nawierzchni emulsją asfaltową i grysem (dł. 4,459 km):

5. Inne:

Inwestycje w trakcie realizacji